எங்கள் பிள்ளைகள் பிரபாகரனாய் எழுந்து நிற்பர்

சொந்த நிலத்தில் வாழ வழியில்லாமல் நாங்கள் வீதிகளில் கிடந்து காய்ந்து கொண்டிருக்க எ ங்களுடைய நிலத்தில் இராணுவம் குடியிருப்பதா? இதை பார்த்து எங்கள் பிள்ளைகள் மீண்டும் ஒரு பிரபாகரனைபோல் வருவார்கள், அப்போது என்ன செய்கிறீர்கள் பார்க்கலாம்..

இவ்­வாறு முல்­லைத்­தீவு மக்­கள் ஆவே­சத்­து­டன், தலைமை அமைச்­சர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்­க­வுக்கு எதி­ரா­கக் கோசம் எழுப்­பி­னார்­கள். தலைமை அமைச்­சர் ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்க மூன்று நாள் பய­ ண­மாக வடக்­குக்கு வந்­தி­ருந்­தார்.

இறுதி நாளான நேற்று முல்­லைத்­தீ­வுக்­குப் பய­ணம் மேற்­கொண்­டி­ருந்­தார். அவ­ரது பய­ணத்­துக்கு  எதிர்ப்­புத் தெரி­வித்துகாணி மீட்­புக்­கா­கப் போராடி வரும் கேப்­பா­பி­லவு மக்­கள், காணா­மல் ஆக்­ கப்­பட்­டோ­ரைத் தேடும் அவர்­க­ளது உற­வி­னர்­கள் ஆகி­யோர்

இந்­தப் போராட்­டத்தை முன்­னெ­டுத்­த­னர். பொலி­ஸார் தலைமை அமைச்­ச­ரின் வாக­னத் தொட­ர­ணியை போராட்­டக்­கா­ரர்­கள் நெருங்­கா­த­வாறு பாது­காப்பு ஏற்­பா­டு­களை மேற்­கொண்­டி­ருந்­த­னர்.

வெளி­யேறு வெளி­யேறு இரா­ணு­வமே வெளி­யேறு’, ‘எமது நிலம் எமக்­குச் சொந்­தம், எமது கடல் எமக்கு வேண்­டும், எமது வளம் எமக்கு வேண்­டும்’ என்று மக்­கள் கோச­மெ­ழுப்­பி­னர். எங்­க­ளு­ டைய நிலத்­தில் இருந்து எமது வாழ்­வா­தா­ரங்­களை இரா­ணு­வம் எடுத்து உண்­ணும்

போது நாங்­கள் இன்­னும் எத்­தனை வரு­டங்­கள் காத்­தி­ருப்­பது? நாங்­கள் இந்த வீதி­யில் காய்­கின்­ற­ தைப் பார்த்து எமது பிள்­ளை­கள் பிர­பா­க­ர­னைப் போன்று இன்­னொரு வடி­வம் எடுப்­ப­தற்­குத்­தான் இந்த அரசு ஏற்­பாடு செய்­கி­றது. எங்­க­ளு­டைய வீடு, பூமி, காடு எல்­லாற்­றை­யும் நாங்­கள்

அடுத்த சமு­தா­யத்­துக்கு விட்­டுச் செல்­ல­வேண்­டும். அதற்­குத்­தான் நாங்­கள் இந்த இடத்­தில் இருந்து இவ்­வ­ளவு பாடு­ப­டு­கி­றோம். ஒரு­நாள், இரண்­டு­நாள், ஒரு­வ­ரு­டம், இரண்டு வரு­டம் என்று இப்­போது மூன்­றா­வது வரு­ட­மா­கின்­றது.

எங்­க­ளு­டைய பிள்­ளை­கள் ஆகப் பேய­ராய் வாழ­மாட்­டாங்­கள். அடுத்த தலை­முறை இந்­தப் பிரச்­ சி­னைய எந்­த­வ­ழி­யில தீர்க்க வெளிக்­கி­டுதோ? எங்­க­ளு­டைய பிரச்­சி­னை­யைத் தீர்க்­கி­றது உங்­க­ ளுக்கு நல்­லது என்று பட்­டால் எங்­க­ளு­டைய பிரச்­சி­னை­யைத் தீர்த்து,

முடித்து வையுங்­கள். அல்­ லது அடுத்த சந்­த­தி­தான் இதைத் தீர்க்க வேண்­டும் என்­றால் அது எங்கு போய் முடி­யும் என்று எங்­ க­ளுக்­குத் தெரி­யாது என்று மக்­கள் தெரி­வித்­த­னர். மேலும் நாங்­கள் அணு­வ­ணு­வாகா சாவ­தை­விட போரா­டும் எல்­லோ­ரை­யும் ஒரே­ய­டி­யாக

அரசு சாக்­காட்­டட்­டும் என்­றும் போராட்­டத்­தில் ஈடு­பட்ட மக்­கள் தெரி­வித்­த­னர்.

No comments