Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

அனுராதபுர சிறைச்சாலையைச் சென்றடைந்த மாணவர்களின் நடைபயணம்

அனுராதபுர சிறைச்சாலையைச் சென்றடைந்த மாணவர்களின் நடைபயணம். 5 நாட்களின் பின் இன்று அனுராதபுர சிறையைச் சென்றடைந்தது. மாணவர்கள் 10 பேர் கொண்ட குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு சிறைக்கைதிகளைச் சந்திக்கின்றனர்.

No comments