தளபதி ரமேஷ் அவர்களின் தாயாரின் இறுதிப்பயணம்

மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிறப்புத் தளபதி ரமேஷ் அவர்களின் தாயாரது இறுதி கிரியைகள் மற்றும் அஞ்சலி நிகழ்வுகள் நேற்று நடைபெற்றுள்ளது. 

No comments