கண்ணீரால் நனைந்தது தேராவிலில் துயிலுமில்லம்

முல்லைத்தீவு தேராவில் மாவீரர் துயிலுமில்லத்தில் அலைகடலெனதிரண்டு மாவீரர்ளுக்கு வணக்கம் செலுத்திய மக்கள்

No comments