அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் குறைப்பு!


10 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையை இன்று முதல் குறைக்க லங்கா சதொச நிறுவனம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதற்கமைய, ஒரு கிலோகிராம் பாசிப்பயறின் விலை 325 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ஒரு கிலோ கிராம் பாசிப்பயறின் புதிய விலை 1,225 ரூபாவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

அத்தோடு, ஒரு கிலோகிராம் காய்ந்த மிளகாயின் விலை 60 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு 1,290 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

பருப்பு கிலோ ஒன்றின் விலை 15 ரூபாவினால் குறைக்கப்பட்டு 299 ரூபாவுக்கு விற்பனை செய்யப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிவப்பு நாட்டரிசி கிலோ ஒன்றின் விலை 200 ரூபாயாகவும், நெத்தலி கிலோ ஒன்றின் விலை 1,140 ரூபாயாகவும், ஒரு கிலோ கிராம் கோதுமை மாவின் விலை 200 ரூபாயாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சோயா மீட் கிலோ ஒன்றின் விலை 650 ரூபாயாகவும், சிவப்பு அரிசி கிலோ ஒன்றின் விலை 139 ரூபாயாகவும், ஒரு கிலோ கிராம் கடலையின் விலை 540 ரூபாயாகவும் குறைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

No comments