300 பொருட்களுக்கான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் நீக்கம்?


300 பொருட்களுக்கான இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் இந்த வார இறுதிக்குள் நீக்கப்படும் என நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் கலாநிதி ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய தெரிவித்துள்ளார்.

தற்போது இறக்குமதி கட்டுப்பாடு செய்யப்பட்ட பொருட்களின் பட்டியல் 1216 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

பாராளுமன்றத்தில் இன்றைய தினம் வியாழக்கிழமை உரையாற்றும் போதே இராஜாங்க அமைச்சர் இதனை தெரிவித்தார்.

No comments