திறந்துவிடப்படும் இலங்கை சந்தை!சினோபெக், யுனைடெட் பெட்ரோலியம் - அவுஸ்திரேலியா மற்றும் RM Parks - USA ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு Shell Plc உடன் இணைந்து இலங்கையில் எரிபொருள் சில்லறை விற்பனை சந்தையில் நுழைவதற்கு அனுமதி வழங்க அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது" என விஜேசேகர ருவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த 3 நிறுவனங்களுக்கும் 150 டீலர்களால் இயக்கப்படும் எரிபொருள் நிலையங்கள் ஒவ்வொன்றும் தற்போது CPC ஆல் இயக்கப்படுகின்றன, மேலும் இலங்கையில் பெட்ரோலியப் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யவும், சேமிக்கவும், விநியோகிக்கவும் மற்றும் விற்பனை செய்யவும் 20 ஆண்டுகளுக்கு செயல்பட உரிமம் வழங்கப்படும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு நிறுவனத்தாலும் புதிய இடங்களில் மேலும் 50 எரிபொருள் நிலையங்கள் நிறுவப்படும்.

No comments