யாழில் சமத்துவக்கட்சி தயார்!

 


யாழ்ப்பாணத்தில் கட்டுப்பணம் செலுத்தியது சமத்துவக் கட்சி. 2023 உள்ளுராட்சி மன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கான கட்டுப்பணம் இன்று செலுத்தப்பட்டது.

No comments