உமாவிற்கு பேச்சாளர் கதிரை!ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ஊடகப் பேச்சாளராக(தமிழ்) உமாச்சந்திரா பிரகாஷ் எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவருமான சஜித் பிரேமதாஸவால் கடந்த 29ஆம் திகதி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பிரதி செயலாளர்களில் ஒருவராகவும், ஐக்கிய மகளிர் சக்தியின் உப தலைவராகவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் ஒருங்கிணைப்புச் செயலாளராகவும் இவர் கடமையாற்றி வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. 

No comments