சுவீடனில் நினைவேந்தப்பட்ட மாவீரர் நாள்

சுவீடன்  தலைநகர் ஸ்ரொக்கோம்  உணர்வெழுச்சியுடன் நடைபெற்ற தமிழீழத்  தேசிய மாவீரர் நாள்.

No comments