இத்தாலி மேற்பிராந்தியத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

 இத்தாலி மேற்பிராந்தியத்தில் Reggio Emilia நகரில் 27/11/22 அன்று தமிழீழ தேசிய மாவீரர் நாள் நிகழ்வுகள் எழுச்சியுடன் இடம்பெற்றது.

No comments