கொளத்தூர் புலியூரில் பொன்னம்மான் நிழற்கூடத்தில் நடைபெற்ற மாவீரர் நாள்

தமிழ்நாடு சேலம் கொளத்தூர் பகுதியில் அமைந்துள்ள புலியூரில் அமைந்துள்ள மூத்த தளபதி லெப்.கேணல் பொன்னம்மான் சூட்டப்பட்ட பேருந்து நிழற்கூடத்தில்

நடைபெற்ற மாவீரர் நாள் நினைவேந்தல்No comments