பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக மீண்டும் கமல் குணரத்ன நியமனம்!


ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவினால் பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக ஜெனரல் (ஓய்வு) கமல் குணரத்ன மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 

No comments