கூண்டோடு மாற்றினாலே உதவி!

 


இலங்கையுடனான எந்தவொரு சர்வதேச நாணய நிதிய ஒப்பந்தமும் இலங்கை மத்திய வங்கியின் சுதந்திரம், வலுவான ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மற்றும் சட்டத்தின் ஆட்சியை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று அமெரிக்க செனட் வெளிநாட்டு உறவுகள் குழு நேற்று கூறியுள்ளது.

"இந்த முக்கியமான சீர்திருத்தங்கள் இல்லாவிட்டால், இலங்கை மேலும் பொருளாதார தவறான மேலாண்மை மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற கடனை சந்திக்க நேரிடும்" .

முன்னதாக, இலங்கைக்கான தனது விஜயத்தை முடித்த IMF குழு, IMF விரிவாக்கப்பட்ட நிதி வசதி (EFF) ஏற்பாட்டின் மூலம் ஆதரிக்கப்படும் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் மற்றும் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து இலங்கை அதிகாரிகளுடன் ஆக்கபூர்வமான மற்றும் ஆக்கபூர்வமான கலந்துரையாடல்களை நடத்தியதாகக் கூறியது. கடன் நிலைத்தன்மை மீட்டெடுக்கப்படும் மற்றும் தொலைநோக்கு வரி சீர்திருத்தங்கள் அவசரமாக தேவை என்று இலங்கையின் கடன் வழங்குநர்களிடமிருந்து போதுமான நிதி உத்தரவாதங்கள் தேவை என்று அமெரிக்க செனட் வெளிநாட்டு உறவுகள் குழு நேற்று கூறியுள்ளது.

No comments