2023 இலங்கை நாடாளுமன்ற தேர்தல்!


 

இலங்கையில் 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் மூன்று மாதங்களுக்குள் பொதுத் தேர்தல் நடத்தப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பெரும்பாலும் பொதுத் தேர்தல் 2023 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதத்தில் நடத்தப்படலாம். 2023 ஆம் ஆண்டு பெப்ரவரி மாதமளவில் நாடாளுமன்றத்தை கலைக்கும் அதிகாரம் ஜனாதிபதிக்கு கிடைக்கும்.

இதனையடுத்து உடனடியாக நாடாளுமன்றத்தை கலைக்க ஜனாதிபதி நடவடிக்கை எடுப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது

No comments