ஜேர்மனி மனிதச் சங்கிலிப் போராட்டம்: கொளத்தூர் மணி அழைப்பு

போரின் வடிவங்கள் மாறலாம் தமிழீழ கொள்கை மாறாது என்ற தலைவரின் பதிவை ஆழ்மனதில் பதிய வைக்கிறார் கொளத்தூர் மணி அவர்கள்

No comments