துமிந்த விடுதலை:தெறிக்க விடும் கேலிச்சித்திரங்கள்!

கொலைக்குற்றவாளி துமிந்த சில்வா கோத்தபாயவினால் விடுவிக்கப்பட்டமை தெற்கு ஊடக பரப்பில் கடும் சீற்றத்தை

தோற்றுவித்துள்ளது.

இது தொடர்பில் தென்னிலங்கை சிங்கள,ஆங்கில ஊடகங்கள் கேலிச்சித்திரங்களால் தெறிக்கவிட்டுள்ளன.No comments