இலங்கை:சோத்திற்கும் பஞ்சம் வருகின்றது?

 


இலங்கையில் நெல், அரிசி ,சீனி, பால்மா, மற்றும் சோளம் போன்றவை பதுக்கப்படுவதை தடுப்பதற்காக மூன்று விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

இவற்றை வைத்துள்ளவர்கள் 7 நாட்களுக்குள் நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபையில் பதிவு செய்துக் கொள்ள வேண்டும் என வலியுறுத்தி அதிகார சபை இந்த வர்த்மானி அறிவித்தல்களை நேற்று (11) வெளியிட்டுள்ளது

அரிசி தயாரிப்பாளர், நெல் ஆலை உரிமையாளர்கள் , நெல் மற்றும் அல்லது அரிசியை களஞ்சியப்படுத்வோர் ,விநியோகிப்பவர்கள் அல்லது நெல் மற்றும் / அல்லது மொத்த அரிசி விற்பனையாளர்கள் தம்மிடமுள்ள, பொறுப்பிலுள்ள அல்லது தமது நிருவாகத்திற்கு உட்பட்டதாகவுள்ள நெல் மற்றும் / அல்லது அரிசி களஞ்சியம் , கொள்கலன் , அரிசி கிடங்கு அல்லது வேறு இடங்கள் முதலானவை நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபையில் பதிவு செய்ய வேண்டும் என இந்த விசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல் ஒன்றில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது

No comments