இந்திய உயர்ஸ்தானிகருடனான சந்திப்பு குறித்து விக்னேஸ்வரன் விளக்கம்


இந்திய உயர்ஸ்தானிகருடனான சந்திப்பில் என்ன உரையாடப்பட்டது என்பது குறித்து விளக்குகிறார் தமிழ்த் மக்கள் கூட்டணியின் தலைவர் விக்னேஸ்வரன்.

No comments