இந்தியத் தூதுவருடனான சந்திப்பு என்ன கஜேந்திரகுமார் விளக்கம்

இந்திய உயர் ஸ்தானிகரருடனான தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் சந்திப்பின் பின்னர் ஊடக சந்திப்பில் என்ன நடந்தது என்பதை விளக்குகிறார்

கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம்.No comments