இளையவர்களும் மாணவர்களும் நீதியைக் கையில் எடுக்க வேண்டும் - சத்திராஜ்

தமிழ் இளையோர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இன அழிப்புக்கான நீதியைக் கையில் எடுக்க வேண்டும் என தமிழீழ விடுதலை ஆதரவாளருமான தமிழின உணர்வாளருமான நடிகர் சத்தியராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

No comments