இராணுவப்பயிற்சி இராணுவ மயமாக்கல் அல்லவாம் இராணுவப் பயிற்சிகளை வழங்கும் அமெரிக்கா, பிரித்தானிய  உள்ளிட்ட அனைத்து நாடுகளிலும் இராணுவ ஆட்சி முன்னெடுக்கப்படவில்லை எனத் தெரிவித்த அமைச்சரவை பேச்சாளரும் அமைச்சருமான கெஹலிய ரம்புக்வெல இது ஒரு யோசனை மாத்திரமே என்றார்.

'18 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு இராணுவப் பயிற்சி வழங்க அரசாங்கம் அனுமதி வழங்குமா? இதிலிருந்து நாடு மெதுவாக இராணுவ ஆட்சியை நோக்கிச் செல்கின்றதா?' என ஊடகவியலாளர் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த போதே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.


'அந்த யோசனை குறித்து, ஆராய்வது நாடொன்றின் சுற்றுச்சூழலையும் அடிப்படைப் பின்னணிகளையும் அரசியல் சூழ்நிலை நாட்டின் நிர்வாகத்துக்குள் இருக்கும் தொடர்பு என்பவற்றை ஆராய்ந்து, அதற்கான தேவைப்பாடுகள் உள்ளனவா என்பது தொடர்பில் ஆராய்வதில் தவறில்லை' என்றார்.


ஏனெனில், உலகில் அபிவிருத்தியடைந்த ஜனநாயக நாடுகளில் கூட, பிரபலமாக இராணுவப் பயிற்சி செயற்படுத்தப்படுகின்றது. அதுமட்டுமல்ல, அதை எதிர்ப்பவர்களுக்கு சிறைத்தண்டனை வழங்கும் நடவடிக்கை கூட, சில ஜனநாயக நாடுகளில் பின்பற்றப்படுகின்றது எனத் தெரிவித்த அவர், 

எனவே, இராணுவ மயமாக்கல் என்ற வார்த்தையைச் சுலபமாகப் பயன்படுத்த வேண்டாம். இராணுவப் பயிற்சி வழங்குவது, இராணுவ மயமாக்கல் நடவடிக்கை இல்லை என்றார்.


No comments