ஜக்கிய மக்கள் சக்தியில் ஜதேகவிற்கும் இடம்?


ஜக்கிய தேசியக்கட்சியையும் இணைத்து ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (ஐமச), கூட்டணியாக வலுப்பெறுமென நம்பிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் மனோகணேசன்.

தேர்தலுக்கு பின் ஐதேக, சஜித் வசமாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பை, ரணில் மீண்டும் தவிடுபொடி ஆக்கியதால், ஐதேகவை மீண்டும் மறுசீரமைக்கும் எண்ணம் இப்போது கைவிடப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய மக்கள் சக்தி (ஐமச),  தனிக்கட்சியாக வளர்தெடுக்கப்படும்.

அதையடுத்து ஐக்கிய மக்கள் கூட்டணி உருவாக்கப்படும். அதில் ஐமக உடன், தமுகூ உட்பட பங்காளி கட்சிகள் இணைந்து பாரிய எதிரணி கூட்டணியாக அது உருவாக்கப்படும். இதில் ஒரு பங்காளியாக ஐதேக விரும்பினால் இணையலாம்.

இந்த பொது நோக்கில் இன்று சம்பிக்க, ராஜித, வெல்கம போன்றோர் ஐமசயில் நேரடியாக இணைந்து, எமது கூட்டணியின் பிரதான கட்சியான அதை பலப்படுத்துகிறார்கள்.

பாரிய எதிரணி கூட்டணியை உருவாக்கும் இந்த நடவடிக்கைகளை நாம் ஆதரிப்போம என மனோகணேசன் தெரிவித்துள்ளார். 


No comments