பிரித்தானியாவில் பன்னிரு வேங்கைகளின் வணக்க நிகழ்வு

மூத்த தளபதிகள் லெப். கேணல் குமரப்பா, லெப். கேணல் புலேந்திரன் உட்பட பன்னிரு வேங்கைகளினதும் மற்றும் 2ம் லெப்.மாலதியினதும். 33ம் ஆண்டு இணைய வழி வீர வணக்க நிகழ்வு

https://us02web.zoom.us/j/4971080467?pwd=RGk5Tis2YkQyeklQaE4wU0FSaFJPdz09

Meeting ID: 497 108 0467

Passcode: 5QWgHqNo comments