கொரோனா மரணங்கள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

covid-19
இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் நேற்றுப் புதன்கிழமை (03-06-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 71
இன்றைய தொற்று: 321
மொத்த இறப்பு: 33,601
மொத்த தொற்று: 233,836

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 74
இன்றைய தொற்று: 2,214
மொத்த இறப்பு: 4,542
மொத்த தொற்று: 40,803

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 37
மொத்த இறப்பு: 580
மொத்த தொற்று: 11,771

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 22
மொத்த இறப்பு: 237
மொத்த தொற்று: 8,477

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 24
மொத்த இறப்பு: 321
மொத்த தொற்று: 6,911

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 52
மொத்த இறப்பு: 11
மொத்த தொற்று: 1,735

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 259
இன்றைய தொற்று: 9,633
மொத்த இறப்பு: 6,088
மொத்த தொற்று: 216,824

No comments