கொரோனா மரணங்கள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று சனிக்கிழமை (09-05-2020) கொரோனா தொற்று
நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 194
இன்றைய தொற்று: 1,083
மொத்த இறப்பு: 30,395
மொத்த தொற்று: 218,268

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 45
இன்றைய தொற்று: 656
மொத்த இறப்பு: 3,220
மொத்த தொற்று: 25,921

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 101
மொத்த இறப்பு: 526
மொத்த தொற்று: 10,319

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 14
மொத்த இறப்பு: 219
மொத்த தொற்று: 8,084

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 5
இன்றைய தொற்று: 142
மொத்த இறப்பு: 265
மொத்த தொற்று: 5,880

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 12
மொத்த இறப்பு: 9
மொத்த தொற்று: 847

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 116
இன்றைய தொற்று: 3,113
மொத்த இறப்பு: 2,101
மொத்த தொற்று: 62,808

No comments