கொரோனா உயிரிழப்பு: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

Coroan Virus
இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் நேற்று சனிக்கிழமை (30-05-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 111
இன்றைய தொற்று: 416
மொத்த இறப்பு: 33,340
மொத்த தொற்று: 232,664

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 45
இன்றைய தொற்று: 637
மொத்த இறப்பு: 4,395
மொத்த தொற்று: 37,113

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 3
இன்றைய தொற்று: 40
மொத்த இறப்பு: 571
மொத்த தொற்று: 11,633

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 15
மொத்த இறப்பு: 236
மொத்த தொற்று: 8,437

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 2
இன்றைய தொற்று: 50
மொத்த இறப்பு: 316
மொத்த தொற்று: 6,826

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 55
மொத்த இறப்பு: 10
மொத்த தொற்று: 1,613

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 205
இன்றைய தொற்று: 8,336
மொத்த இறப்பு: 5,185
மொத்த தொற்று: 181,827

No comments