கொரோனா உயிரிழப்புகள்: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை (26-05-2020) கொரோனா
தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-


இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 78
இன்றைய தொற்று: 397
மொத்த இறப்பு: 32,955
மொத்த தொற்று: 230,555

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 96
இன்றைய தொற்று: 597
மொத்த இறப்பு: 4,125
மொத்த தொற்று: 34,440

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 41
மொத்த இறப்பு: 563
மொத்த தொற்று: 11,428

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 19
மொத்த இறப்பு: 235
மொத்த தொற்று: 8,383

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 29
மொத்த இறப்பு: 312
மொத்த தொற்று: 6,628

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 137
மொத்த இறப்பு: 10
மொத்த தொற்று: 1,319

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 177
இன்றைய தொற்று: 5,843
மொத்த இறப்பு: 4,349
மொத்த தொற்று: 150,793

No comments