கொரேனா! தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளின் இன்றைய உயிரிழப்பு விபரங்கள்!

தமிழர்கள் வாழும் உலக நாடுகளில் தமிழர்கள் இன்று வியாழக்கிழமை கொரோனாவினால் உயிரிழந்தவர்களின் விபரங்கள் கீழ் வரும்
அட்டவணையில் பார்வையிடலாம்.

No comments