கொரோனா உயிரிழப்புகள்: அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் நேற்று வியாழக்கிழம (28-05-2020) கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

அமெரிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1,222
இன்றைய தொற்று: 22,541
மொத்த இறப்பு: 103,329
மொத்த தொற்று: 1,768,344

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 112
இன்றைய தொற்று: 993
மொத்த இறப்பு: 6,877
மொத்த தொற்று: 88,512

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 11
மொத்த இறப்பு: 103
மொத்த தொற்று: 7,150

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 00
மொத்த இறப்பு: 22
மொத்த தொற்று: 1,504

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 10
மொத்த இறப்பு: 115
மொத்த தொற்று: 7,629

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 373
மொத்த இறப்பு: 23
மொத்த தொற்று: 33,249

No comments