பிரித்தானியாவில் மே18 நிகழ்வுகளில் இணையவழியில் இணைந்து வணக்கம் செலுத்தலாம்

பிரித்தானியாவில் நாளை நடைபெறவுள்ள மே18 நிகழ்வுகளை இணைவழியில் பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. கீழ்வரும்
இணையங்களுக்குச் சென்ற பார்வையிடலாம் என நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

No comments