கொரோனா தொற்று (01-04-2020)! தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளின் எண்ணிக்கை விபரங்கள்!

தமிழர்கள் வாழும் உலக நாடுகளில் இன்று புதன்கிழமை கொரோனாவினால் உயிரிழந்த மற்றும் தொற்று ஏற்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் அட்டவணையில்:-


No comments