கொரோனா மரணங்கள்: அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று திங்கட்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ள மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே காணலாம்.:-

அமொிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1,125
இன்றைய தொற்று: 17,775
மொத்த இறப்பு: 41,700
மொத்த தொற்று: 782,411

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 93
இன்றைய தொற்று: 1,614
மொத்த இறப்பு: 1,680
மொத்த தொற்று: 36,670

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 7
மொத்த இறப்பு: 71
மொத்த தொற்று: 6,619

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 9
மொத்த இறப்பு: 12
மொத்த தொற்று: 1,440

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 36
மொத்த இறப்பு: 89
மொத்த தொற்று: 5,425

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 1,426
மொத்த இறப்பு: 11
மொத்த தொற்று: 8,014

No comments