கொரோனா மரணங்கள்: இத்தாலி சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து ஆகிய நாடுகளில் இன்று திங்கட்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால் உயிரிழந்துள்ள மற்றும்
தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே காணலாம்.:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 454
இன்றைய தொற்று: 2,256
மொத்த இறப்பு: 24,114
மொத்த தொற்று: 181,228

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 40
இன்றைய தொற்று: 392
மொத்த இறப்பு: 1,580
மொத்த தொற்று: 14,777

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 9
இன்றைய தொற்று: 131
மொத்த இறப்பு: 364
மொத்த தொற்று: 7,515

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 16
இன்றைய தொற்று: 49
மொத்த இறப்பு: 181
மொத்த தொற்று: 7,127

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 85
மொத்த இறப்பு: 98
மொத்த தொற்று: 3,868

No comments