இன்றைய உயிரிழப்பு: இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா

இத்தாலி, சுவீடன், டென்மார்க், நோர்வே, பின்லாந்து, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய நாடுகளில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

இத்தாலி

இன்றைய உயிரிழப்பு: 420
இன்றைய தொற்று: 3021
மொத்த இறப்பு: 25,969
மொத்த தொற்று: 192,994

சுவீடன்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 131
இன்றைய தொற்று: 812
மொத்த இறப்பு: 2,152
மொத்த தொற்று: 17,567

டென்மார்க்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 9
இன்றைய தொற்று: 137
மொத்த இறப்பு: 403
மொத்த தொற்று: 8,210

நோர்வே

இன்றைய உயிரிழப்பு: 5
இன்றைய தொற்று: 43
மொத்த இறப்பு: 199
மொத்த தொற்று: 7,444

பின்லாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 5
இன்றைய தொற்று: 111
மொத்த இறப்பு: 177
மொத்த தொற்று: 4,395

இலங்கை

இன்றைய உயிரிழப்பு: 0
இன்றைய தொற்று: 48
மொத்த இறப்பு: 7
மொத்த தொற்று: 416

இந்தியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 463
மொத்த இறப்பு: 722
மொத்த தொற்று: 23,502

No comments