கொரோனா மரணங்கள்: அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர்

அமெரிக்கா, கனடா, அவுஸ்ரேலியா, நியூசிலாந்து, மலேசியா, சிங்கப்பூர் ஆகிய நாடுகளில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை கொரோனா தொற்று நோயால்
உயிரிழந்துள்ளவர்கள் மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே:-

அமெரிக்கா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 752
இன்றைய தொற்று: 17,333
மொத்த இறப்பு: 50,988
மொத்த தொற்று: 903,775

கனடா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 147
இன்றைய தொற்று: 1441
மொத்த இறப்பு: 2,294
மொத்த தொற்று: 43,551

அவுஸ்ரேலியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 4
இன்றைய தொற்று: 8
மொத்த இறப்பு: 79
மொத்த தொற்று: 6,675

நியூசிலாந்து

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 5
மொத்த இறப்பு: 17
மொத்த தொற்று: 1,456

மலேசியா

இன்றைய உயிரிழப்பு: 1
இன்றைய தொற்று: 88
மொத்த இறப்பு: 96
மொத்த தொற்று: 5,691

சிங்கப்பூர்

இன்றைய உயிரிழப்பு: 00
இன்றைய தொற்று: 897
மொத்த இறப்பு: 12
மொத்த தொற்று: 12,075

No comments