கொரோனா!! இத்தாலி 482: யேர்மனி 60: சுவீடன் 111: டென்மார்க் 10

இத்தாலி, யேர்மனி, சுவீடன், டென்மார்க் ஆகிய நாடுகளில் இன்று சனிக்கிழம கொரோனா தொற்ற நோய்க்கு இலக்காகி

உயிரிழந்துள்ள மற்றும் தொற்று நோய்க்கு உள்ளாகியுள்ளானவர்களின் எண்ணிக்கை விபரங்கள் கீழே காணலாம்.:-

இத்தாலி

இன்றைய உரிழப்பு: 482
இன்றைய தொற்று: 3,491
மொத்த இறப்பு: 23,227
மொத்த தொற்று: 175,925

யேர்மனி

இன்றைய உரிழப்பு: 60
இன்றைய தொற்று: 1,354
மொத்த இறப்பு: 4,412
மொத்த தொற்று: 142,752

சுவீடன்

இன்றைய உரிழப்பு: 111
இன்றைய தொற்று: 606
மொத்த இறப்பு: 1,511
மொத்த தொற்று: 13,822

டென்மார்க்

இன்றைய உரிழப்பு: 10
இன்றைய தொற்று: 169
மொத்த இறப்பு: 346
மொத்த தொற்று: 7,242

No comments