"தேசத்தின் இளஞ்சுடர்" திக்சிகாவின் இறுதி வணக்க நிகழ்வு இன்று 10 மணிக்கு

தமிழ் இளையோர் அமைப்பு (பிரித்தானியா) பொறுப்பாளர் "தேசத்தின் இளஞ்சுடர்"  திக்சிகா (திக்சி) அவர்களின் இறுதி வணக்க நிகழ்வு இன்று வியாழக்கிழமை (06/02/2020) நடைபெறவுள்ளது.               

Miss Thikshi Bala funeral will be held on Thursday 6th of February at St Marylebone Crematorium, East End Road,  East Finchley. London  N2 0RZ Time: 10.00am to 12.45pm

No comments