சீனாவில் இருந்து இலங்கைக்கு தரம்குறைந்த முகத்திரைகள்

இந்தியா மற்றும் சீனாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட தரம்குறைந்த 34 ஆயிரம் முகத்திரைகள் நுகர்வோர் விவகார அதிகார சபையால் இன்று புறக்கோட்டை பகுதியில் வைத்து கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

No comments