Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

கோத்தாபய கடமையேற்றார்

புதிய ஜனாதிபதியாக கோத்தாபய ராஜபக்ச தனது கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்.

அவர் சற்றுமுன்னர் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் தனது கடமைகளை உத்தியோகபூர்வமாக பொறுப்பேற்றார்.

No comments