இம்முறை எத்தனை வாக்கெண்ணும் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன

எட்டாவது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் நாளை (16) நடைபெறவுள்ள நிலையில் நாடளாவிய ரீதியில் 1178 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்கள் அமைக்கப்படவுள்ளன.

அத்துடன் தபால் மூல வாக்குகளை எண்ணும் பணிகளுக்காக 371 வாக்கு எண்ணும் நிலையங்கள்  அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

நாட்டின் ஏழாவது நிறைவேற்று அதிகாரம் கொண்ட  ஜனாதிபதியை தெரிவு செய்வதற்கான  எட்டாவது ஜனாதிபதி தேர்தலே நாளை நடைபெறவுள்ளது.

No comments