தியாகதீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் நினைவு சுமந்த... நினைவெழுச்சி நாள் - சுவிஸ்

இந்திய அரசிடம் 5 அம்சக்கோரிக்கைளை முன்வைத்து 15.09.1987 - 26.09.1987 வரை 12 நாட்கள் யாழ்.நல்லூரில் நீராகாரம் அருந்தாமல் உண்ணாநிலைப் போராட்டம் நடத்தி ஈகைச்சாவைத் தழுவிக்கொண்ட தியாகதீபம் லெப்.கேணல் திலீபன் நினைவு சுமந்த...
நினைவெழுச்சி நாள்  28.09.2019

No comments