கோத்தாவே ஜனாதிபதி வேட்பாளர்!

பொதுஜனப் பெரமுனவின் ஜனாதிபதி வேட்ப்பாளராக கோத்தா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

No comments