பிடிபட்ட இந்திய விமானிகளின் காணொளி வெளியாகியுள்ளது! அதிர்ச்சியில் இந்தியர்கள்!

பாகிஸ்தானுக்கு தாக்குதல் நடத்த  சென்ற இந்திய விமானங்களை பாக்கிஸ்தான் ராணுவம் சுட்டு வீழ்த்தியது , அதேவேளை 2 இந்திய விமானிகளும் பிடிபட்டுள்ளனர், அந்த காணொளி  இப்போ வெளியாகியுள்ளது பிடிபட்ட இந்திய ராணுவ விமானி தன்னை உறுதிப்படுத்திக்கொண்டார், 

No comments