நோர்வேயில் கறுப்பு யூலை இனவழிப்புப் கண்காட்சி

நோர்வேயில் எதிர்வரும் 23.07.2018 அன்று கறுப்பு யூலை இனவழிப்புப் கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளது.

No comments