Header Shelvazug

http://shelvazug.com/

சுவிசில் எழுச்சியாக நடைபெற்ற மே நாள்

சுவிஸ்சில் எழுச்சியாக நடைபெற்ற தொழிலாளர் தின பேரணியில் தமிழர் தேசிய அடையாளங்களோடு ஆயிரக்கணக்கில் கலந்துகொண்டனர்.

No comments