இலங்கை:மருத்துவ கல்வியும் தனியாரிடம்!மூன்று தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளை ஆரம்பிப்பதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கெஹலிய ரம்புக்வெல்ல தெரிவித்துள்ளார்.

. நமது பல்கலைக்கழகத்தின் மருத்துவப் பட்டமும் உலக அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த அங்கீகாரத்தை மீறாமல், அந்தத் தரத்தில் தனியாரோ, அரசோ, பல்கலைக் கழகமோ உருவாக்கப்பட்டால், அதை உலகுக்குக் கொடுக்க முடிந்தால் அதற்கு இணையாகச் செல்லக்கூடிய திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டும்.

சுகாதார அமைச்சர் என்ற வகையில் நான் மூன்று தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவ அனுமதி வழங்கியுள்ளேன். தற்போது அவை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன” என்றார்.

No comments