டொலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 7.8% அதிகரிப்பு !


கடந்த வாரத்தில் அமெரிக்க டொலர் மற்றும் இந்திய ரூபாய்க்கு எதிராக இலங்கை ரூபாயின் மதிப்பு அதிகரித்துள்ளது.

டொலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 7.8% ஆகவும், இந்திய ரூபாய்க்கு நிகரான மதிப்பு 7.6% ஆகவும் உயர்ந்துள்ளதாக மத்திய வங்கி அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், ஜப்பானிய யென், யூரோ மற்றும் ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் ஆகியவற்றுக்கு நிகரான ரூபாயின் பெறுமதியும் முறையே 8.3%, 7% மற்றும் 8% ஆக அதிகரித்துள்ளது

No comments