சுடுகின்றது இலங்கை மின்கட்டணம்!இலங்கையின் புதிய மின்சார விலைச்சூத்திரத்தின்படி, முதல் 30 யுனிட்டுகளுக்கான கட்டணம் எட்டில் இருந்து ஐம்பது ரூபாயாக அதிகரிக்கப்படும் என்றும், அதன்படி, முதல் 30 யுனிட்டுகளுக்கு ஒவ்வொரு வாடிக்கையாளருக்கும் 1,500 ரூபாய் நிலையான கட்டணத்துடன் 3,000 ரூபாய் கட்டணமாக வழங்கப்படும் என தெரியவந்துள்ளது.

மின்சாரக் கட்டண திருத்தச் சட்டமூலம் இன்று அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது.

“மின் கட்டண திருத்த மசோதா அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது. முதல் யுனிட்டுக்கு இதுவரை வசூலிக்கப்பட்ட 8 ரூபாய் இப்போது 50 ரூபாயாகிறது. 1,500 நிலையான கட்டணங்கள். அதாவது 30 யுனிட் பயன்படுத்துபவர் மூவாயிரம் ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். அதிகரித்த மின் கட்டணம், மின் அலகும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுபோல மின் கட்டணம் மும்மடங்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மின் உற்பத்தி நிலையங்களை வெளிநாட்டு தனியார் நிறுவனங்களுக்கு விற்கும் நோக்கத்தில் இந்த விலை உயர்வு செய்யப்படுகிறதென தெரியவந்துள்ளது.

No comments