இன்றைய போராட்டம் குறித்த கஜேந்திரனின் கருத்துகள்


யாழ் மாவட்ட செயலகத்தில்  இன்று முன்பாக நடைபெற்ற போராட்டம் குறித்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கஜேந்திரன் அவர்கள் தெரிவித்த கருத்துகள்

No comments